Op deze pagina heb ik verwijzingen geplaatst naar foto's en filmpjes die te maken hebben met het mentoraat dat ik gevolgd heb bij mijn fotoclub HAFV (Hengelose Amateur Fotografen Vereniging).
(De verwijzingen / links zijn onderaan deze pagina verzameld!)

Het mentoraat, begeleid door Peter van Tuijl, mentor bij de Landelijke Fotobond, betekende voor mij een verdieping aanbrengen in mijn fotografie. Minder van de toevalligheid afhankelijk zijn. Daarnaast heb ik getracht een verbinding aan te brengen tussen beeld (fotografie) en woord (zelf geschreven korte verhalen/overdenkingen).
Dit alles vanuit de overkoepelende opdracht:

VISUALISEREN VAN HERINNERINGEN

De expositie, die te zien was tussen 9 december en 23 december 2012 toonde 4 van die verhalen met bijbehorende foto's.

De foto's en de korte verhalen heb ik gebundeld in een boek. Daarnaast heb ik een viertal verhalen ook in een fotoshow verwerkt waarbij ik de verhalen zelf ingesproken heb.
Op mijn blogpagina kun je het een en ander lezen over het proces wat tot het eindresultaat geleid heeft.


 De toelichting bij de expositie:

Allemaal hebben we belevenissen en emoties die gevraagd en ongevraagd boven komen. Geuren, woorden, beelden, situaties etc. zijn katalysatoren voor het hernieuwd voor de geest halen van momenten/belevenissen uit het verleden.
In deze expositie een aantal persoonlijke her-inneringen.
Naast het persoonlijke heb ik ook getracht er een universeel element in te verweven. Met de bedoeling dat het niet alleen het verhaal van mij als fotograaf is dat geconsumeerd kan worden maar dat het tevens eigen her-inneringen oproept.
Ik heb er voor gekozen om naast het in beeld brengen ook een koppeling te leggen met het geschreven woord. En daarmee, niet alleen voor afzonderlijk interessante uitingsvormen te zorgen maar ook een eenheid te creëren.

Verwijzingen / Links:

Op deze pagina kun je de afzonderlijke foto's bij het project bekijken. 

Fotoboek Her-inneringen (via Blurb, uitgever)
Dit boek is (tegen een kleine vergoeding) als ebook te downloaden.

Blogpagina met o.a. verhalen over dit mentoraat.
Blog Mentoraat deel 1 ; deel 2; deel 3; deel 4; deel 5 ; deel 6 (opening); deel 7 (slot)
Filmpjes:


Vanwege auteursrechten (gebruikte muziek) zijn alleen de filmpjes 'Grootouders van vaderszijde' en 'The Candyshop' ook mobiel te bekijken. Alle zijn ze wel via PC en laptop te bekijken.

Klik op afbeelding of titel voor het starten van een fotoshow


Filmpje bij fotoreeks en verhaal Muziek

Filmpje bij fotoreeks en verhaal Grootouders van vaderszijde

Filmpje bij fotoreeks en verhaal The Candyshop

Filmpje bij fotoreeks en verhaal De verhuizing

Wilt u een bericht achterlaten in mijn gastenboek dan kan dat via deze link: Gastenboek Rob van der Pijll

Een bericht via e-mail kan natuurlijk ook: email openen